Marketing personalny

Marketing personalny

Marketing personalny jest przez wielu przedsiębiorców oraz menadżerów uznawany za rodzaj filozofii działania przedsiębiorstwa w stale zmieniającym się środowisku, jakim jest dynamiczny rynek pracy i trudne do jednoznacznego sklasyfikowania systemy wartości pracowników.
Do podstawowych celów wspomnianej koncepcji kadrowej należą:
1. Weryfikacja i analiza potrzeb pracowników już zatrudnionych i tych, których firma dopiero zamierza pozyskać.
2. Określenie oczekiwań zatrudnionych w kontekście interesów przedsiębiorstwa.
3. Bieżące rozwiązywanie problemów dotyczących współpracy.
4. Określenie wymiernych korzyści jakich beneficjentem może być pracownik.
5. Analiza struktury firmy pod kątem zapotrzebowania na pracowników.
Głównym przedmiotem marketingu kadrowego (personalnego) jest charakterystyka pracodawcy oraz pracownika i próba zrozumienia potrzeb i interesów obu stron z punktu widzenia dobra przedsiębiorstwa. Gdy w firmie pojawia się nowy pracownik zastaje pewną rzeczywistość. Jeżeli warunki pracy, płaca, cele czy zadania, które są przed nim stawiane mu odpowiadają, to w zamian wniesie on do przedsiębiorstwa swoją osobowość, zaangażowanie, umiejętności i wiedzę. Mówi się wówczas, że koncepcja marketingu personalnego spełnia swoje zadanie i rozpoczyna się kolejny etap, zwany procesem wymiany usług między pracodawcą a pracownikiem.
U podstaw tej wymiany leżą pewne dyrektywy. Pierwsza z nich mówi o pracowniku – człowieku, który w firmie jest najcenniejszym zasobem. Traktuje się go jak podmiot, kreatora zmian, twórcę, ale też produkt na rynku wewnętrznym przedsiębiorstwa. Druga dyrektywa przypomina, że zatrudniony – człowiek występuje na rynku wewnętrznym firmy ze swoimi ambicjami, potrzebami i ma prawo je zaspokajać. Trzecia dyrektywa odnosi się do sformalizowanego łącznika między wewnętrznym klientem firmy – pracownikiem a pracodawcą. Takim łącznikiem jest menadżer personalny lub służby personalne. Do ich zadań należy przygotowanie pakietu ofert akceptowanych przez pracownika i dbanie o ich wdrażanie.
Wymienione wyżej dyrektywy oraz sposób patrzenia na pracownika w środowisku pracy pozwala konstruować konkretne założenia marketingu personalnego. Przedstawiają się one w następujący sposób:
1. Pracownik jest zawsze postrzegany jako wewnętrzny klient firmy.
2. Firma jako podmiot otwiera się na potrzeby i interesy klientów.
3. Wewnętrzni klienci firmy, którzy stali się częścią wspólnoty pracowniczej, są zobowiązani do dbania o pozytywny wizerunek firmy i jej stabilny rozwój.
4. Firma powinna w swych założeniach dbać również o swoich potencjalnych klientów wewnętrznych interesując się środowiskami studenckimi lub szkolnymi. W ten sposób można szybko pozyskać najlepsze jednostki.
Najważniejszym przedmiotem marketingu personalnego jest pracownik czyli klient wewnętrzny. Kierując się założeniami tej strategii można w sposób skuteczny dbać o stabilność kadry, jej efektywność, lojalność i dużą wydajność. Doceniany pracownik dba o miejsce pracy, jest zaangażowany i łatwiej mu przychodzi realizacja nawet najtrudniejszych zadań.