Analiza konkurencji

Tworząc audyt analizy konkurencji mamy na celu rozpoznanie i określenie konkurencji naszych klientów, a następnie jej monitorowanie.

Celami monitorowania konkurencji jest:

1) Poznanie strategii.

 

2) Określenie planów i celów.

 

3) Wykaz słabych i mocnych stron.

 

4) Określenie wzoru działań naszych klientów na podstawie takiej analizy.

W opracowanym audycie skupiamy się na pozyskaniu jak największej ilości informacji dotyczących podmiotów rywalizujących na rynku z klientem dla, którego przeprowadzamy analizę.

Pozyskane w ten sposób informację wykorzystujemy do stworzenia planu działania, którego głównym założeniem będzie poprawienie wyników naszego klienta na podstawie dokonanej analizy.

 

Tworząc audyt analizy konkurencji mamy na celu rozpoznanie i określenie konkurencji naszych klientów, a następnie jej monitorowanie.

Cele przeprowadzenia analizy konkurencji w rozkładzie procentowym prezentują się następująco:

Określenie planów i celów 71%
Wykaz słabych i mocnych stron 81%
Poznanie strategii 67%
Określenie wzoru działań 93%

Zainteresowany? zapraszamy do kontaktu