Public relations

W momencie wprowadzenia nowego produktu na rynek lub dokonania zmian jego wizerunku okazuje się, że zasady działań z zakresu Public relations stają się niezbędne. Aby opisać to, czym tak naprawdę jest PR, trzeba by użyć słowa „relacja”, ponieważ Public relations to różne formy oddziaływania firmy na otoczenie oraz na pracowników własnych przedsiębiorstw. Jest to darmowy sposób komunikacji z podmiotami z którymi chcemy utrzymać pozytywne kontakty.

Public relations skupia się na reputacji przedsiębiorstwa oraz stosunkach między instytucją, a odbiorcami. W dzisiejszych czasach jest również nauką społeczną, doradzającą kierownictwu czy budującą pozytywnych relacji z podmiotami mającymi wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa.

Public relations można ująć jako proces kreujący relację między firmą, a jej otoczeniem zgodnie z takimi zasadami jak :

  •  uzyskanie wiarygodności poprzez uczciwą komunikację,
  •  działania mające na celu zdobycie zaufania,
  •  nieprzerwana komunikacja działająca w dwie strony, której celem jest stworzenie dobrych układów i stosunków,
  •  analiza i ocena otoczenia mająca na celu określenie działań lub koniecznych zmian niezbędnych do stworzenia harmonii społecznych.

Aby cały proces poszczególnych działań Public Relations stał się skuteczny, należy nie tylko wziąć pod uwagę wymienione zasady, ale również kolejność działań, na które składają się 4 etapy :

  •  analiza i ocena stanu wyjściowego,
  •  wyznaczanie celów oraz sposobu ich osiągnięcia, czyli planowanie działań,
  •  wypełnianie zadań, czyli realizacja celów komunikacyjnych,
  •  ocena i analiza efektów działań (audyt efektywności).

Komunikacja w świetle public relations jest niezbędna, bo właśnie dzięki niej jesteśmy w stanie zbudować dobre relacje z odbiorcami, wiarygodność marki, czy podsycić motywacje otoczenia do zakupu naszego produktu.

Zainteresowany? zapraszamy do kontaktu