Grafika i skład dtp

DTP pochodzi od angielskich słów Deskopt Publishing i polega na kompleksowym przygotowaniu publikacji do druku. Grafik DTP musi znać programy takie, jak Photoshop, Illustrator czy InDesign. Nie mogą być dla niego obce zasady typografii, techniki drukowania oraz materiały poligraficzne. Wiedzę tą będzie wykorzystywał na każdym etapie swojej pracy.
Pierwszą czynnością profesjonalnego przygotowania do druku jest zapoznanie się z materiałami tekstowymi oraz ilustracjami przesłanymi przez klienta.
Następnie korzystając z programów graficznych należy przygotować materiał ilustracyjny. Są to zarówno zdjęcia i rysunki, jak również różnego rodzaju wykresy oraz tabele. Aby zrobić to dobrze niezbędna jest umiejętność biegłego posługiwania się potrzebnymi do tego programami.
Kolejnym krokiem jest łamanie i skład tekstu. Łamanie polega na umieszczaniu tekstu w kolumnach na stronach publikacji. Skład natomiast obejmuje dobór rodzaju i wielkości czcionki, dobór marginesów, interlinii, opracowanie wyglądu tabel i rysunków. Po dobrze wykonanym łamaniu każda strona powinna zawierać to, co przewidywał dla niej projekt graficzny. Nie złamie dobrze tekstu ten, kto nie ma pojęcia o tworzeniu tytułów, podtytułów, rysunków, schematów, piktogramów, tabel, wzorów, notatek itp.
Następnym etapem jest przesłanie złamanego tekstu do korekty. Po otrzymaniu pracy od korektora grafik DTP wprowadza zmiany do pliku. Profesjonalna nazwa tej czynności to wyrabianie korekty. Tutaj również nic nie zdziałamy bez praktycznej wiedzy.
Nadszedł w końcu czas na przygotowanie pliku do drukowania. Aby dobrze to zrobić, trzeba uwzględnić między innymi rodzaj papieru, technikę drukowania, poprawność spadów i zalewek, strukturę czerni, marginesy pracy, formaty kolumn. Dla laika w dziedzinie grafiki komputerowej może to być zadanie nie do zrobienia.
Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności pracę należy przesłać do drukarni. Nie jest jednak koniec pracy grafika DTP. Musi on bowiem sprawdzić poprawność wydruków i wykonania prac introligatorskich. Drukarnia oraz introligator wykonują swoją pracę według zaleceń grafika, a zatem ten musi upewnić się, że wszystko zrobione jest według jego planu.
Każdy etap wymaga sporej wiedzy z zakresu grafiki komputerowej. Do tego przyda się talent i poczucie estetyki. Zajmiemy się profesjonalnie Twoim magazynem lub książką.