Reklama - kampanie i projekty

Reklama to działania mające na celu nakłonienie konsumenta do zakupu danego produktu lub usługi. Ma podkreślić wyjątkowość reklamowanego produktu, eksponując jego zalety i wykluczając wady. Na początku dowiadujemy się o tym, jak dany produkt jest doskonały, najskuteczniejszy, najlepszy itd. a dopiero na samym końcu czego dotyczy dana reklama. Największą grupą osób które bezkrytycznie przyjmują przekazy reklamowe są dzieci gdy tylko zobaczą reklamy dotyczące zabawek lub słodyczy. W takiej sytuacji mamy nie tylko do czynienia z perswazją – polegającą do doprowadzenia zmiany zachowań lub poglądów innych osób namawianiu kogoś do własnych racji przy użyciu odpowiednich argumentów, ale także i manipulacją – działaniu mającym na celu wpajanie fałszywych wyobrażeń o przydatności reklamowanych produktów. Warto także wspomnieć, że manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji. Wśród konsumentów istnieje przekonanie, że jeśli kupimy coś intensywnie reklamowanego w telewizji, internecie, radiu będziemy bardziej doceniani lub nawet poczujemy się bogatsi, bo używamy tego samego produktu co gwiazda reklamująca produkt.

Zainteresowany? zapraszamy do kontaktu