Dlaczego warto zacząć od planu marketingowego?

Dlaczego warto zacząć od planu marketingowego?

Plan marketingowy służy do wypromowania produktu, marki czy przedsięwzięcia. Aby go stworzyć należy dokonać analizy zasobów jakie posiada firma oraz jaką przewagę ma nad nią konkurencją. Jeśli zależy nam na sukcesie firmy, to wykonanie planu marketingowego powinno być pierwszym krokiem. Planowanie marketingowe jest procesem podporządkowanym, jego początkiem są analiza bieżącej sytuacji i badania rynku oraz klientów. Na tej podstawie następuje opracowanie strategicznych celów, a także drogę do osiągnięcia zamierzonych celów.

Do opracowania planu marketingowego potrzebne będzie połączenie danych wewnętrznych firmy z danymi zewnętrznymi. Na tym etapie ważna jest świadomość co firma może osiągnąć, i opracować strategię tak aby wpłynęła ona na pozytywny wynik obranego celu.

Pierwszym krokiem przy opracowaniu planu marketingowego jest ustalenie jego elementów. Tu występują dwie zależności. Może łączyć się z strategią przedsiębiorstwa (czyli zawierał elementy analizy i planowania). Lub skupić się wyłącznie do marketingu mix (produkt, cena, dystrybucja, promocja).

Dobrze jeśli w planowaniu marketingowym uczestniczą inne osoby. Ważna jest opinia z zewnątrz specjalistów, którzy opracują wyniki badań marketingowych, będzie to dodatkowy atut planu, który będzie można dodatkowo wykorzystać w innych projektach przedsiębiorstwa.

Przy tworzeniu planu marketingowego, należy pamiętać o takich elementach jak:

Plan strategiczny – Czyli długofalowy obejmuję on okres do pięciu lat, wyznacza między innymi kierunek i główne cele ewolucji przedsiębiorstwa. Na etapie planu strategicznego zadania i środki nie są skonkretyzowane.

Plan taktyczny – Obejmuje okres do roku czasu. Opiera swoje założenia na planie strategicznym, a mianowicie konkretyzuję zadania wynikające z niego, a także szuka narzędzi które mają na celu zastosowanie i stosowanie strategii marketingowej.

Plan operacyjny – Realizowany w najkrótszym czasie, mianowicie działań podjętych w przedziale tygodnia, miesiąca czy też kwartału. Wyznacza kierunki bieżącej działalności firmy, a także konkretyzuje najbliższe przedsięwzięcia marketingowe z uwzględnieniem planu budżetowego na bieżący okres.

Co powinien zawierać plan marketingowy?
• Spis treści.
• Wprowadzenie.
• Streszczenie
• Analizę sytuacyjną
• Cele marketingowe.
• Strategię marketingową przedsiębiorstwa
• Taktyki marketingowe.
• Budżet marketingowy jak i zestawienie zysków i strat.
• Mechanizm kontroli i korekty realizacji planu marketingowego.

Pomimo, iż plan marketingowy jest pojęciem węższym od biznesplanu i stanowi tylko jego element składowy. Warto opracować go skrupulatnie, ponieważ to on wyznacza cele marketingowe firmy, sposób osiągnięcia danego celu, przy pomocy technik marketingowych i strategii marketingowych.