Modernizacja strony internetowej

Helvetia-Medicum

Przedmiotem zlecenia było zwiększenie interaktywności oraz przebudowa istniejącej strony internetowej wraz z wdrożeniem algorytmów zabezpieczających dane klientów firmy działającej prężnie w Szwajcarii, Niemczech, Rumunii, Bułgarii oraz Polsce w zakresie Human Resources oraz Know-How w branży medycznej.