Czym jest strona internetowa?

Czym jest strona internetowa?

Strona internetowa to zbiór powiązanych ze sobą dokumentów hipertekstowych (zwykle napisanych w języku HTML), które są dostępne w Internecie za pomocą jednoznacznego adresu URL (Uniform Resource Locator). Strona internetowa może zawierać różnorodne treści, takie jak tekst, obrazy, multimedia, formularze interaktywne i inne elementy, które są wyświetlane na ekranie użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. Strony internetowe mogą pełnić różnorodne funkcje, od informacyjnych, przez rozrywkowe, po handlowe, i stanowią ważne narzędzie komunikacji, promocji i interakcji w erze cyfrowej.