Czym jest persona?

Czym jest persona?

Persona to wizualizacja fikcyjnej postaci, która reprezentuje typowego użytkownika lub klienta docelowego dla danej marki, produktu lub usługi. Persona jest oparta na danych demograficznych, behawioralnych, potrzebach, celach i preferencjach docelowej grupy odbiorców, które są zebrane i analizowane przez firmę. Tworzenie persony pomaga lepiej zrozumieć i zidentyfikować oczekiwania, motywacje i wyzwania użytkowników, co umożliwia lepsze dostosowanie działań marketingowych, treści i doświadczeń do ich potrzeb. Personę można przedstawić w postaci opisu tekstowego, diagramu, zdjęcia lub innej formy wizualnej, co ułatwia zrozumienie i współdzielenie wiedzy na temat grupy docelowej w ramach organizacji.