projekt badawczy

Politechnika Łódzka

Uczestniczyliśmy w międzynarodowych badaniach naukowych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką. Projekt badawczy miał charakter wyłącznie naukowy i objął 22 kraje Unii Europejskiej. Tematem badań było wykorzystanie wsparcia w zarządzaniu przedsiębiorstw.