Jak skutecznie monitorować działania konkurencji?

Jak skutecznie monitorować działania konkurencji?

Dokładna identyfikacja konkurencji może służyć jako kompas do działania. Lepiej jest wiedzieć jak najwięcej o swoich konkurentach, aby móc stworzyć skuteczny plan działania w celu szybkiego rozwoju firmy.

Określenie potrzeb w zakresie monitoringu w ramach swoich zespołów.

Wywiad konkurencyjny nie dotyczy wszystkich pracowników firmy. Pierwszym zadaniem jest sporządzenie spisu potencjalnych użytkowników monitoringu: oczywiście zespołów sprzedażowych, ale także, w zależności od rodzaju działalności, zespołów technicznych czy zespołów zarządzania zasobami ludzkimi. Po zdefiniowaniu użytkowników, należy przeprowadzić z nimi prawdziwą diagnozę ich potrzeb. Ta wstępna praca może wydawać się żmudna, ale gwarantuje ona wdrożenie skutecznego zegarka konkurencyjnego. Konkretnie chodzi o zebranie od potencjalnych użytkowników następujących informacji: jakich danych potrzebują? Jak często? Jak będą wykorzystywane te dane? W większości przypadków, zespoły nie zaczynają od zera: praktyki monitorowania już istnieją. Taka diagnoza pozwala je zidentyfikować i w razie potrzeby poprawić lub uświadomić.

Uświadom swoim zespołom wartość monitoringu.

Ta faza wstępnej diagnozy powinna również pomóc w uświadomieniu zespołom wartości wywiadu konkurencyjnego. Jego użytkownicy będą z konieczności poświęcać część swojego czasu pracy na jego obsługę: gromadzenie danych, ich porządkowanie i wykorzystywanie. Tylko pracownicy, którzy są przekonani o przydatności wywiadu konkurencyjnego w swojej pracy, będą realizować te zadania w sposób pozytywny i efektywny. Nie wahaj się więc przypomnieć swoim pracownikom, że informacja jest jednym z filarów rozwoju firmy. Mając dostęp do informacji o konkurencji, można udoskonalić swoją strategię i stać się bardziej efektywnym w pozyskiwaniu nowych klientów, oferowaniu nowych produktów, ulepszaniu sprzętu, itp.

Wyznacz konkurentów do monitorowania i dane do zbierania.

Teraz należy wybrać firmy, z którymi chcemy się porównać i zebrać dane, na które zwrócono uwagę podczas inwentaryzacji potrzeb przeprowadzonej z naszymi zespołami. Na przykład: jakie produkty, usługi, ceny i oferty promocyjne są oferowane przez Twoją konkurencję? Kim są ich dostawcy? Jakie są ich kanały dystrybucji, jaki jest ich zasięg geograficzny? Jakie są ich zdolności produkcyjne, zasoby techniczne lub technologiczne? Jak zorganizowane są ich zasoby ludzkie? Jaka jest ich kondycja finansowa? Czy w ostatnim czasie pozyskali nowych klientów? Czy były one publikowane w prasie? Nie zapomnij, że aby móc porównać się z konkurencją, pierwszym krokiem jest wypełnienie wszystkich danych, które posiadasz na temat własnej firmy!

Określenie środków, które mają być przeznaczone na monitorowanie.

Wybór danych do zbierania o konkurentach musi być dokonany z uwzględnieniem zasobów, które chcemy przeznaczyć na wywiad konkurencyjny. Gromadzenie dużej ilości danych jest czasochłonne i może wiązać się ze znacznymi kosztami finansowymi. Aby pomóc Ci w dokonaniu tego strategicznego wyboru, oto prosta metoda: dla każdego elementu danych wyodrębnionego w analizie potrzeb oceń jego strategiczne znaczenie oraz poziom inwestycji wymaganych do jego zebrania i wykorzystania. Takie podejście pozwoli na ustalenie priorytetów zgodnych z zasobami przeznaczonymi na monitoring.

Zidentyfikuj źródła danych online.

W jaki sposób można zidentyfikować źródła, z których można uzyskać dostęp do danych potrzebnych do przeprowadzenia wywiadu konkurencyjnego? Sieć jest oczywiście kopalnią łatwo dostępnych informacji. Zacznij od konsultacji z wyszukiwarkami (Google, Yahoo!, Bing, itp.) i mediami społecznościowymi (Facebook, Twitter, Pinterest, itp.), po prostu wpisując nazwę swojej konkurencji w paski wyszukiwania. Możesz również zapisać się do Google Alerts, aby być informowanym w czasie rzeczywistym o nowościach dotyczących Twojej konkurencji lub aktualizacjach na jej stronie internetowej. Zapisz się również do ich newsletterów i regularnie sprawdzaj ich blog. Wreszcie, nie zaniedbuj konsultacji z forami i społecznościami internetowymi. Dzięki rozmowom możesz zebrać cenne informacje na temat zalet i wad ich produktów i usług.

Porządkowanie i wykorzystywanie informacji.

Następnym krokiem jest określenie, jak ustawić wewnętrzny zegarek, odpowiadając na kilka prostych pytań. Kto gromadzi jakie dane? Z jakich źródeł? Kto powinien ją otrzymać? W jakiej formie? Jak często? Możesz wybrać podział zadań pomiędzy członków poszczególnych zespołów lub powierzyć je konkretnemu pracownikowi. Dla większej efektywności i czytelności, informacje powinny być scentralizowane w tabeli analitycznej lub bazie danych, która jest rzeczywistym medium przechowywania i dystrybucji. Warto pomyśleć o organizowaniu regularnych spotkań z użytkownikami danych wywiadowczych, aby upewnić się, że dane te są rzeczywiście wykorzystywane w strategii firmy. Nie ma sensu angażować zasobów finansowych i ludzkich w celu stworzenia systemu monitoringu, jeśli Twoi pracownicy nie są regularnie informowani o stanie konkurencyjnego rynku!